تفاوت میان نسخه‌های «ایوانکی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{جعبه شهر ایران
|نام‌رسمی= ایوان کِی - ایوانِ کِی - Eyvanekey
|روی‌نقشه= آری
نام های پیشین=شاراکس
۱۲۲

ویرایش