تفاوت میان نسخه‌های «موج‌های رادیویی»

تصحیح فنی و نوشتاری متن.
(تصحیح فنی و نوشتاری متن.)
[[پرونده:Ionosphere MUF.png|بندانگشتی|250px|رفتار موج‌های رادیویی کوتاه در برخورد با «[[یونسپهر|یون‌سپهر]]»]]
'''موج‌های رادیویی'''، گونه‌ای [[تابش الکترومغناطیسی|موج الکترومغناطیسی]] است که [[طول‌موج]] آن در [[بیناب الکترومغناطیسی|طیف الکترومغناطیسی]] بلندتر از [[فروسرخ]] است. همانند دیگر [[موج‌های الکترومغناطیسی]]، موج‌های رادیویی نیز با [[سرعت نور]] حرکت می‌کنند. موج‌های رادیویی بطور طبیعی توسط [[آذرخش]] و [[ستاره‌شناسی رادیویی|جِرم‌های فلکی]] تولید می‌شوند. موج‌های رادیویی مصنوعی، در سامانه‌های مخابراتی ثابت و متحرک، [[رادار]] و دیگر [[سامانه‌های ناوبری]]، [[ارتباط‌های ماهواره‌ای]]، [[شبکه‌های رایانه‌ای]] و بسیاری دیگر کاربرد دارند. بسامدهای گوناگون موج‌های رادیویی، دارای ویژگی‌های انتشار گوناگونی در [[هواسپهر]] زمین هستند. موج‌های رادیویی بلند ممکنست بخشی از زمین را بطور مداوم بپوشانند. موج‌های رادیویی کوتاه نیز می‌توانند پس از برخورد و بازتاب توسط [[یونوسفر|یونسفر]]، کل کره زمین را بپیمایند. طول‌موج‌های کوتاه‌تر، بازتاب و خم‌شدگی بسیار کمی دارند و فقط می‌توانند در خطّمسیر دیدمستقیم سِیرحرکت کنند.
 
== کشف و بکارگیری ==
[[پرونده:Atmospheric electromagnetic opacity.svg|بندانگشتی|250px|طرح ابتدایی از در هواسپهر زمین بلحاظاز نظر انتقال [[طول موج|طول‌موج]]‌های گوناگون [[تابش الکترومغناطیسی|موج‌های الکترومغناطیسی]] در آن]]
{{اصلی|تاریخچهٔ رادیو}}
وجود موج‌های رادیویی برای نخستین‌بار توسط «[[جِیمْزجیمز کلارْککلرک ماکْسْوِلماکسول|جیمز کلارک ماکسول]]» و پس از کارهای ریاضی او در سال ۱۸۶۵م پیش‌بینی شد. او در مشاهده‌های برقی و مغناطیسیمشاهدات خود، متوجّه ویژگی‌های موجی نور و همانند آن شده بود. او بعدها در [[معادلات ماکسول|معادله‌های خود]] مطرحنشان ساختداد که [[موج‌های نوری]] و موج‌های رادیویی، نوعی [[موج الکترومغناطیسی]] می‌باشندهستند که می‌توانند در فضا حرکت کنندمی‌کنند. در سال ۱۸۸۷م، [[هایْنْریش هِرْتْز|هاینریش هِرتز]] با ساخت تجربیتولید موج‌های رادیویی در آزمایشگاه خویش،آزمایشگاه، واقعی بودن سخنان «[[ماکْسْوِل|ماکسول]]» را نمایاند. از اختراع‌های دیگریدیگر کهپس بدنبالاز اختراع رادیو انجام شدندرادیو، می‌توان به فرستادن اطّلاعاتاطلاعات ازبه راهصورت فضابی‌سیم اشاره کرد.
 
== پخش موج‌های رادیویی ==
{{اصلی|سخن‌پراکنی}}
مطالعه روی این پدیدهٔ الکترومغناطیسی، با مطالعهتوجه رویبه [[بازتاب]]، [[شکست]] (انکسار)، [[قطبش]]، [[پراش]] (تفرّق)، و [[جذب]] آن که اهمیت بنیادی در مطالعهٔ چگونگی حرکت موج‌های رادیویی در فضای آزاد و بر سطح زمین دارد، انجام گرفت. بسامدهای گوناگون در این موج‌ها در [[هواسپهر]] [[زمین]]، ویژگی‌های گوناگونی دارند و ساختن رادیوهایی با [[طول‌موج]]‌های گوناگون کاربردی‌تر بنظر می‌آید. پدیده‌های زیادی بر انتشار موج‌های رادیویی تأثیر دارد از جمله زمین (در [[جذب]] [[کارمایه|انرژی]])، [[یونوسفر|یونسپهریون‌سپهر]]، [[نوفه|نویز]] و …
 
== در پزشکی ==