باز کردن منو اصلی

تغییرات

یکی از اقدامات مهم و مؤثر آتاترک، پایان دادن به دعوای مسلمانان و مسیحیان بوده{{مدرک}} و [[ایا صوفیه]] در آن روزها و پس از دستور آتاترک در سال ۱۹۳۴ برای همیشه به [[موزه]] تبدیل شد.<ref>{{یادکرد وب | نشانی=http://www.hagiasophia.com/listingview.php?listingID=8 | عنوان=Hagia Sophia Museum | ناشر=hagiasophia.com}}</ref>
 
== عصمت اینونو و آتاترکآتاتورک ==
[[عصمت اینونو]] در زمان جنگ جهانی اول مقام [[سرگرد]]ی را در ارتش عثمانی دارا بود؛ پس از پیروزی‌های پیاپی، به درجهٔ [[ژنرال]]ی ارتقاء یافت و با بنیان‌گذاری جمهوری ترکیه، مقام [[نخست‌وزیر]]ی را به‌دست‌آورد. وی سیاست‌مدار زیرکی بود و مغز اندیشمند آتاترکآتاتورک به‌شمار می‌آمد و در زمان آتاترک،آتاتورک، بارها نخست‌وزیر شد و تا مرگ آتاترک،آتاتورک، ریاست دولت را برعهده داشت و کشور را به نام او اداره می‌کرد. اینونو، در زمان جنگ جهانی دوم، با توجه به وضع اقتصادیِ ترکیه، کشورش را از جنگ به دور نگاه داشت. بسیاری از ناظران می‌نویسند که وی به‌تنهایی در برابر سیاست‌مدارانی که طرف‌دار ورود به جنگ بودند می‌ایستاد و می‌گفت «باید صبر کرد تا نتیجهٔ جنگ مشخص شود. اگر پیروزی متحدین حتمی باشد، آن‌گاه وارد جنگ می‌شویم».
 
== مرگ ==
۸۹

ویرایش