تفاوت میان نسخه‌های «خسرو امیرصادقی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* بازجویی یک جنایت (۱۳۶۲)
* تفنگدار (۱۳۶۲)
* [[سردار جنگل]] (۱۳۶۲)
* ملخ زدگان (۱۳۶۲)
* [[سردار جنگل (فیلم)|سردار جنگل]] (۱۳۶۲)
* ملخ زدگان (۱۳۶۲)
* میرزا کوچک خان (۱۳۶۲)
* نقطه ضعف (۱۳۶۲)
* سرنوشت سازان (۱۳۵۷)