باز کردن منو اصلی

تغییرات

اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد, پیوندهای اضافه شده
| predecessor1 =
| successor1 =
| office2 = معاون پژوهشی [[دانشگاه کردستان]]
| term_start2 = ۱۳۷۶
| term_end2 =۱۳۷۸
| predecessor2 =
| successor2 =
کاربر گمنام