باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{coord|۳۶|۵۳|۳۵|N|۵۴|۰۳|۵۷|E|region:IR|display=title}}
{{Infobox station
| name = ایستگاه راه‌آهن بندر ترکمن