تفاوت میان نسخه‌های «چین در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸»