تفاوت میان نسخه‌های «عدد آووگادرو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
و برابر است با: {{چر}} (۲٫۶۸۶ ۷۷۷۴ ± ۰٫۰۰۰ ۰۰۴۷) × ۱۰<sup>۲۳</sup> m<sup>−۳</sup> {{رچ}} در ۲۷۳٫۱۵ [[کلوین]] و ۱۰۱٫۳۲۵ کیلو [[پاسکال]] است.
== منابع ==
 
== مثال ==
۲۹

ویرایش