تفاوت میان نسخه‌های «عدد آووگادرو»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
در بسیاری از محاسبات شیمی و فیزیک برای به دست آوردن تعداد ذرات ماده (مولکولی،یونی،اتمی) کاربرد دارد.
==منابع==
Hbb
۲۹

ویرایش