تفاوت میان نسخه‌های «اقوام ساکن ایران»

افزایش اقوام آریایی
(اصلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(افزایش اقوام آریایی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
▪[[تات]]
 
▪آذری
 
★[[غیر آریایی]]
 
▪[[ترکمن]]
 
▪[[آذری]]
 
▪[[قشقایی]]
کاربر ناشناس