باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
در سال ۶۳۹ پیش از میلاد [[آشوربانیپال]] شاه آشور، ایلام را شکست داد و [[شوش (شهر باستانی)|شوش]] را [[غارت]] کرد. پس از این جنگ، ایلام هرگز به عنوان یک قدرت مستقل ظاهر نگردید.<ref name="iranicaonline.org" />
 
ایلامیان از آغاز دوره پیش‌ایلامی تا پایان دوره ایلام نو، حدود ۲۶۶۱ سال در جنوب غربی ایران زندگی و حکومت می‌کردند.<ref name="iranicaonline.org" /> اصالت [[مردم لر|لرها]]ی امروزی ممکن است به [[عیلامیان]] و کاسیت‌ها برسد. و گاه شماری لری نیز سال ۱۳۹۸ خورشیدی به عنوان سال ۴۷۲۱ میداند که سال تشکیل دولت ایلام بوده است.<ref name=Grugni>{{cite journal | last1 = Grugni | first1 = V | last2 = Battaglia | first2 = V | last3 = Hooshiar Kashani | first3 = B | last4 = Parolo | first4 = S | last5 = Al-Zahery | first5 = N ''et al. '' | year = 2012 | title = Ancient Migratory Events in the Middle East: New Clues from the Y-Chromosome Variation of Modern Iranians | url = | journal = PLoS ONE | volume = 7 | issue = 7| page = e41252 | doi=10.1371/journal.pone.0041252 | pmid=22815981 | pmc=3399854}}</ref>
 
== نام ==
کاربر گمنام