باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح مطلب نادرست
|capital = [[تهران]]
|common_languages = [[زبان فارسی|فارسی]]
|religion = [[اسلام(به جزاسلام]]
|government_type = [[پادشاهی مشروطه|شاهنشاهی]] تا ۲۰ اوت ۱۹۵۳ میلادی
[[اقتدار گرایی]] تا ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ میلادی
کاربر گمنام