تفاوت میان نسخه‌های «زبان کره‌ای»

(←‏لید: گسترش مقاله)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
ㅜ این حرف صدای «او» کشیده (بلند) می‌دهد
 
ㅠ این حرف صدای «یو» می‌دهد که حرف یا (او) آن مثل حرف قبل تلفظ می‌شود
 
ㅡ این حرف صدای «او» کوتاه می‌دهد
کاربر ناشناس