تفاوت میان نسخه‌های «محمد شهری»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
* ''' داستانهاي بزمي در فضاي حماسة فردوسي'''، کتاب پاژ، شمارة ۱، بهار ۱۳۶۹.
* ''' سفرنامه‌هاي سياسي'''، مجلة مشکوة، شمارة ۲۶، بهار ۱۳۶۹.
* ''' زين خلق پرشكايت گريان شدم ملول (نقدي برغزليات شمس)'''، کیهان اندیشه، شمارة ۳۵، بهار ۱۳۷۰.
* ''' سفرنامه‌هاي فرنگ‌رفتگان'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوي، شمارة ۳۱، تابستان ۱۳۷۰.
* ''' نگاهي به عناصر رئاليستي در داستان شوهر آهو خانم'''، کتاب پاژ، شمارة ۴، بهار ۱۳۷۱.
* ''' شيوة ارجاعات درون متني در مقالات علمي- پژوهشي'''، برگ سبز، دفتر دهم، مشهد: ۱۳۸۸.
* ''' نوروز در فلات ايران'''، نامه خاوران، مشهد: تابستان ۱۳۸۸.
 
 
== پانویس ==
۲۱

ویرایش