تفاوت میان نسخه‌های «محمد شهری»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: کنگرة⟸کنگره، گاه‌شمارانه⟸گاه شمارانه
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: رشتة⟸رشته، شیوة⟸شیوه، مجموعة⟸مجموعه، پرشکایت⟸پر شکایت)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: کنگرة⟸کنگره، گاه‌شمارانه⟸گاه شمارانه)
 
== مقالات ==
دکتر محمد شهری در طول زندگی پژوهشی‌اش، مقالات و آثار فراوانی را به رشته تحریر کشیده‌است. فهرست برخی از مهم‌ترین آثار او به ترتیب گاه‌شمارانهگاه شمارانه به قرار زیر است:<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://ensani.ir/fa/article/author/98015| عنوان = آثار دکتر محمد شهری|تاریخ = ۸ فروردین ۱۳۸۷| ناشر = پرتال جامع علوم انسانی}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = https://elmnet.ir/author/محمد-شهری-برابادی| عنوان = اسناد علمی محمد شهری|تاریخ = ۹ آبان ۱۳۸۹| ناشر = علم‌نت}}</ref>
* ''' مجوس در منابع اسلامی'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوی، شمارة ۱۱، تابستان ۱۳۶۵.
* ''' قرمطیان در تاریخ اسلام'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوی، شمارة ۱۷، تابستان ۱۳۶۷.
* ''' غیرت در بینش عارفان'''، کیهان اندیشه، شمارة ۴۱، بهار ۱۳۷۱.
* ''' مجاز در پهنه بلاغت اسلامی'''، مجلة مشکوة، فصلنامة آستان قدس رضوی، شمارة ۳۳، زمستان ۱۳۷۱.
* ''' شعر اسرار در ترازو (نقد و بررسی شعر حاج ملا هادی سبزواری)'''، مجموعه مقالات کنگرةکنگره بزرگداشت حکیم سبزواری، سبزوار ۱۳۷۴.
* ''' نقدی بر رسم‌الخط کتابهای درسی'''، آینه پژوهش، شمارة ۴۸، تابستان ۱۳۷۶.
* ''' جلوه‌های جمال در هنر نویسندگی'''، در قلمرو آموزش زبان و ادب فارسی، جلد سوم، شمارة ۱۱ تابستان ۱۳۷۸.