باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''طایفه سلیمانی [[استان کرمان|کرمان]]''' ایلی از [[عشایر]] کرمان و از لرهای استان کرمان هستند.
 
بنا به نقل راویان، سلیمانی‌ها از عشایر [[ایلات خمسه|بویراحمدیلر]] در اطراف [[استان فارس]] بوده‌اند، که پیشتر نیز در منطقه بویراحمدچهارمحال و بختیاری سکونت می‌داشته‌اند. اجداد سلیمانی‌ها از منطقه [[چهارمحال بختیاری]] و روستای قلعه تک در قدیم‌الایام به کرمان مهاجرت کردند. آنها از لرهای بختیاری بوده‌اند که از سرزمینهای بختیاری ابتدا به فارس و سپس به کرمان مهاجرت کردند. ایل سلیمانی همان طوایف [[بویر احمدیلر]] هستند که حدود سال ۱۷۵۰ میلادی از [[فارس (سرزمین)|فارس]] به کرمان آمده و در کوه پایه‌های [[کوه شاه]] ساکن شده‌اند.
 
طوایف مختلف ایل سلیمانی تا حدودزیادی الگوی معیشتی گذشته کوچگری خود را حفظ نموده‌اند.
کاربر گمنام