تفاوت میان نسخه‌های «محمد شهری»

بدون خلاصه ویرایش
[[رده:سفرنامه‌نویسان اهل ایران]]
[[رده:دانش‌آموختگان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران]]
[[رده:دانش‌آموختگان دانشکدهدانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاهفردوسی تهرانمشهد]]
[[رده:دانش‌آموختگان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدتبریز]]
[[رده:زادگان ۱۳۳۱]]
[[رده:دانش‌آموختگان دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه تبریز]]
[[رده:زادگانمنتقدان ۱۳۳۱ادبی اهل ایران]]
[[رده:منتقدان ادبی اهل ایران]]
۲۱

ویرایش