باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
▪[[افسانه بایگان]] در نقش گل بانو (همسر رستم فتوحی)
 
[[افسر اسدی]] در نقش همسررحیم فتوحی
 
▪[[علی صادقی]] در نقش ابی
 
▪[[افسر اسدی]] در نقش همسررحیم فتوحی
 
▪ [[سولماز آقمقانی]] در نقش ستاره
 
۱۸۷

ویرایش