تفاوت میان نسخه‌های «تعطیلات رؤیایی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
▪[[افسانه بایگان]] در نقش گل بانو (همسر رستم فتوحی)
 
[[افسر اسدی]] در نقش همسررحیم فتوحی
 
▪[[علی صادقی]] در نقش ابی
▪[[لاله اسکندری]] در نقش مرجان
 
 
▪ [[سولماز آقمقانی]] در نقش ستاره
 
۱۹۱

ویرایش