باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| ملیت = {{ایرانی}}
| تاریخ تولد ۳ فروردین ۱۳۵۱ ({{سن|۱۳۵۱|۱|۳|از تاریخ=خورشیدی}})<ref>http://www.shbnammoghadami.com/index.php/biography</ref>
| محل تولد = تهران۱۳۵۱ ۳ فروردین ۱۳۵۱(۴۷ سال)
 
| والدین = محمد صادق
۹۰

ویرایش