تفاوت میان نسخه‌های «ناشنوایی»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: میگوییم⟸گفته می‌شود
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: میگوئیم⟸میگوییم)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: میگوییم⟸گفته می‌شود)
}}
'''ناشِنَوایی''' یا '''کَری''' تحت دو عنوان طبقه‌بندی می‌شود.
* کاهش یا فقدان کامل ظرفیت شنوایی که به آن ناشنوایی (کری) میگوییمگفته می‌شود.
* درک و شنیدن صداهای غیرطبیعی.{{مدرک}}
مانند دیگر اختلالات حواس بدن ممکن است ناشی از ابتلاهای عمومی بدن باشد.