تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Shareit logo.png»

{{اطلاعات | توضیحات = | منبع = | تاریخ = | پدیدآور = | اجازه‌نامه = | دیگر نسخه‌ها = }}
({{اطلاعات | توضیحات = | منبع = | تاریخ = | پدیدآور = | اجازه‌نامه = | دیگر نسخه‌ها = }})
(بدون تفاوت)