تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Shareit logo.png»

({{اطلاعات | توضیحات = | منبع = | تاریخ = | پدیدآور = | اجازه‌نامه = | دیگر نسخه‌ها = }})
 
== شرح ==
{{اطلاعات
| توضیحات = لوگوی شیریت
| منبع = https://www.ushareit.com
| تاریخ =
| پدیدآور = shareit
| اجازه‌نامه =
| دیگر نسخه‌ها =