تفاوت میان نسخه‌های «زبان یاقوتی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
==وام‌واژه‌ها در زبان یاقوتی==
بیش از ۲۵۰۰ واژه [[مغولی]] و تعداد کمی واژه [[فارسی]] در [[زبان یاقوتی]] یافت می‌شوند. برخی از [[وام واژه]]‌های [[زبان فارسی]] در [[سیبری]] یافت می‌شود برای نمونه واژه‌های فارسی [[خدا]] و [[چای]] در لهجه‌های [[ترکی]] جنوب [[سیبری]] مانند زبان یاقوتی یافت می‌شود.
<ref>https://books.google.com/books?id=39XZDnOWUXsC&pg=PA245&lpg=PA245&dq=persian+words+in+yakut+language&source=bl&ots=TLlINu2Jf7&sig=Mngw6Jb6qYCB-BVOmC0wkaqFPQA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjAvIGoqb_ZAhWFKFAKHfnEC8AQ6AEIXjAF#v=onepage&q=persian%20words%20in%20yakut%20language&f=false</ref>
 
کاربر ناشناس