باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (عدم رعایت سلسله مراتب در زیربخش‌ها)
لبنان دارای جنگل‌های وسیع درختان [[سدر]] است. سدر به نماد ملی لبنان نیز تبدیل شده‌است.<ref name="ReferenceA">روحانی، حسن: آشنایی با کشورهای اسلامی. جلد: ۱. نشر مشعر. تهران: ۱۳۸۸.</ref>
 
====== جدول میانگین دما در کشور لبنان (درجه سانتی‌گراد) ======
{| class="wikitable"
!ماه های سال