تفاوت میان نسخه‌های «برش‌نگاری با گسیل پوزیترون»

جز
جز (v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (زیربخش های دارای دونقطه))
برچسب: WPCleaner
جز (تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
=== تومورشناسی ===
اسکن PET با فلوئور ردیاب 18 (F-18) فلوریدوکسو گلوکوز (FDG)، به نام FDG-PET، به طور گسترده در انکولوژی بالینی استفاده می‌شود. این تکرر یک آنالوگ گلوکز است که توسط سلول‌های استفاده کننده از گلوکز و فسفریله شده توسط hexokinase (که فرم میتوکندری خود را در تومورهای بدخیم به سرعت در حال رشد افزایش می یابد) گرفته شده است. دوز معمولی FDG مورد استفاده در اسکن انکولوژیک یک دوز موثر 14 mSv دارد<ref name="Paul E. Christian p.۷۷" /> از آنجا که اتم اکسیژن که توسط F-18 جایگزینی برای تولید FDG برای مرحله بعدی متابولیسم گلوکز در همه سلول‌ها نیاز است، واکنش های بیشتری در FDG رخ نمی دهد. علاوه بر این، اکثر بافت‌ها (به استثنای کبد و کلیه قابل توجه است) نمی‌توانند فسفات اضافه شده توسط هگزوکیناز را حذف کنند. این بدان معنی است که FDG در هر سلولی که تا زمان رسیدن آن به طول می انجامد، به دام افتاده است، زیرا قندهای فسفریلیک شده به دلیل شارژ یونی آنها نمی توانند از سلول خارج شوند. این نتایج رادیواکتیویته بافت‌های با جذب گلوکز بالا مانند مغز طبیعی، کبد، کلیه ها و اکثر سرطان ها را نشان می دهد. در نتیجه، FDG-PET می‌تواند برای تشخیص، تنظیم و نظارت بر درمان سرطانها، به ویژه در لنفوم هوچکین، لنفوم غیر هودکین و [[سرطان]] ریه استفاده شود. چند ایزوتوپ دیگر و رادیوتراپی ها به علت اهداف خاص انکولوژی معرفی می شوند. به عنوان مثال، متادومات [<sup>11</sup>C] با برچسب (11C-metomidate) برای تشخیص تومورهای منشاء آدرنوکورتیک استفاده شده است. <ref>{{Cite journal|last=Khan|first=Tanweera S.|last2=Sundin|first2=Anders|last3=Juhlin|first3=Claes|last4=Långström|first4=Bengt|last5=Bergström|first5=Mats|last6=Eriksson|first6=Barbro|date=2003-03|title=11C-metomidate PET imaging of adrenocortical cancer|url=http://dx.doi.org/10.1007/s00259-002-1025-9|journal=European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging|volume=30|issue=3|pages=403–410|doi=10.1007/s00259-002-1025-9|issn=1619-7070}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Någren|first=K.|last2=Yu|first2=M.|last3=Roivainen|first3=A.|last4=Friberg|first4=J.|last5=Nuutila|first5=P.|last6=Minn|first6=H.|last7=Fasth|first7=K.-J.|last8=Långström|first8=B.|date=2001-05|title=Radioactive metabolites of the 11β-hydroxylase pet tracer [11C]metomidate measured by HPLC analysis of plasma samples during human pet studies|url=http://dx.doi.org/10.1002/jlcr.25804401165|journal=Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals|volume=44|issue=S1|pages=S468–S470|doi=10.1002/jlcr.25804401165|issn=0362-4803}}</ref> همچنین، FDOPA PET / CT (یا F-18-DOPA PET / CT) در مراکزی که آن را ارائه می دهند، جایگزینی حساس‌تر برای پیدا کردن و همچنین موضع‌گیری فئوکروموسیتوما نسبت به اسکن MIBG است. <ref>{{Cite journal|last=Yee|first=R.E.|last2=Irwin|first2=I.|last3=Milonas|first3=C.|last4=Stout|first4=D.B.|last5=Huang|first5=S-C.|last6=Shoghi-Jadid|first6=K.|last7=Satyamurthy|first7=N.|last8=Delanney|first8=L.E.|last9=Togasaki|first9=D.M.|date=2001-08-30|title=Novel observations with FDOPA-PET imaging after early nigrostriatal damage|url=http://dx.doi.org/10.1002/mds.1168|journal=Movement Disorders|volume=16|issue=5|pages=838–848|doi=10.1002/mds.1168|issn=0885-3185}}</ref><ref>{{Cite journal|title=Seismic Imaging, Overview|url=http://dx.doi.org/10.1007/springerreference_225527|journal=SpringerReference|location=Berlin/Heidelberg|publisher=Springer-Verlag}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Luster|first=Markus|last2=Karges|first2=Wolfram|last3=Zeich|first3=Katrin|last4=Pauls|first4=Sandra|last5=Verburg|first5=Frederik A.|last6=Dralle|first6=Henning|last7=Glatting|first7=Gerhard|last8=Buck|first8=Andreas K.|last9=Solbach|first9=Christoph|date=2009-10-28|title=Clinical value of 18F-fluorodihydroxyphenylalanine positron emission tomography/computed tomography (18F-DOPA PET/CT) for detecting pheochromocytoma|url=http://dx.doi.org/10.1007/s00259-009-1294-7|journal=European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging|volume=37|issue=3|pages=484–493|doi=10.1007/s00259-009-1294-7|issn=1619-7070}}</ref>
 
=== تصویربرداری عصبی ===
DASB برای انتقال‌دهنده‌های سروتونین، <sup>18</sup>F] Mefway] برای گیرنده‌های سروتونین [5HT1A، [<sup>18</sup>F نایفن برای گیرنده‌های استیل کولین نیکوتین یا آنزیم (به عنوان مثال 6-FDOPA برای آنزیم AADC). این عوامل اجازه می‌دهد تجسم استخر‌های نورولوژیک را در زمینه چندین بیماری‌های نوروپزشکی و نورولوژیک تجویز نمایند.
 
توسعه تعدادی از پرونده های جدید برای تصویربرداری PET in vivo PET در مغز انسان، تصویربرداری آمیلوئید را در آستانه استفاده بالینی به ارمغان آورده است. اولین پروژه‌های تصویربرداری آمیلوئید در [[دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس]] و در [[دانشگاه پیتسبرگ|دانشگاه پیتزبورگ]] توسعه یافته است. این پروب‌های تصویربرداری آمیلوئید تجسم پلاکت‌های آمیلوئیدی را در مغز بیماران آلزایمر اجازه می‌دهد و می‌تواند به پزشکان در تشخیص بالینی پیش از مرگ و پیشگیری از AD کمک کند و در ایجاد درمان های جدید ضد آمیلوئید کمک کند. (<sup>11</sup>C]PMP (N-[<sup>11</sup>C]methylpiperidin-4-yl propionate] یک رادیو دارو جدید است که در تصویربرداری PET استفاده می‌شود تا فعالیت سیستم انتقال دهنده عصبی استیل کولینرژیک را با عمل به عنوان یک بستر برای استیل کولین استراز به اثبات رساند. معاینه پس از مرگ بیماران مبتلا به AD نشان دهنده کاهش سطح استیل کولین استراز است. <sup>11</sup>C] PMP] برای نقشه برداری فعالیت استیلکولین استراز در مغز استفاده می شود که می تواند به تشخیص AD کمک کند و به مراقبت از درمان های AD کمک کند.<ref>{{Cite journal|last=Kuhl|first=D. E.|last2=Koeppe|first2=R. A.|last3=Minoshima|first3=S.|last4=Snyder|first4=S. E.|last5=Ficaro|first5=E. P.|last6=Foster|first6=N. L.|last7=Frey|first7=K. A.|last8=Kilbourn|first8=M. R.|date=1999-03-01|title=In vivo mapping of cerebral acetylcholinesterase activity in aging and Alzheimer's disease|url=http://dx.doi.org/10.1212/wnl.52.4.691|journal=Neurology|volume=52|issue=4|pages=691–691|doi=10.1212/wnl.52.4.691|issn=0028-3878}}</ref> [[:en:Avid_RadiopharmaceuticalsAvid Radiopharmaceuticals|Avid Radiopharmaceuticals]] داراي ترکیباتی به نام فلوربتاپیر است که از رادیونوکلئید فلوئور -18 طولانی مدت برای تشخیص پلاک های آمیلوئید با استفاده از اسکن PET استفاده می‌کند.<ref>{{Cite journal|last=Lei Zhang|last2=Tony E Grift|date=2010|title=A New Approach to Crop-Row Detection in Corn|url=http://dx.doi.org/10.13031/2013.29834|journal=2010 Pittsburgh, Pennsylvania, June 20 - June 23, 2010|location=St. Joseph, MI|publisher=American Society of Agricultural and Biological Engineers|doi=10.13031/2013.29834}}</ref>
 
[[عصب‌شناسی|عصب شناسی]] / علوم اعصاب شناختی: برای بررسی ارتباط بین فرآیندهای خاص روانشناختی یا اختلالات و فعالیت مغز.
[[روان‌پزشکی|روانپزشکی]]: ترکیبات متعددی که به صورت غیر اختصاصی به روانپزشکان بیولوژیک وابسته هستند، با C-11 یا F-18 تشخیص داده شده‌اند. گیرنده‌های اپیدمی (mu) و دیگر سایت‌ها با موفقیت در مطالعات با استفاده از رادیولایگندهایی که به گیرنده‌های (dopamin (D1، D2،<ref>{{Cite journal|last=Mukherjee|first=Jogeshwar|last2=Christian|first2=Bradley T.|last3=Dunigan|first3=Kelly A.|last4=Shi|first4=Bingzhi|last5=Narayanan|first5=Tanjore K.|last6=Satter|first6=Martin|last7=Mantil|first7=Joseph|date=2002-09-25|title=Brain imaging of18F-fallypride in normal volunteers: Blood analysis, distribution, test-retest studies, and preliminary assessment of sensitivity to aging effects on dopamine D-2/D-3 receptors|url=http://dx.doi.org/10.1002/syn.10128|journal=Synapse|volume=46|issue=3|pages=170–188|doi=10.1002/syn.10128|issn=0887-4476}}</ref><ref>{{Cite journal|last=BUCHSBAUM|first=M|last2=CHRISTIAN|first2=B|last3=LEHRER|first3=D|last4=NARAYANAN|first4=T|last5=SHI|first5=B|last6=MANTIL|first6=J|last7=KEMETHER|first7=E|last8=OAKES|first8=T|last9=MUKHERJEE|first9=J|date=2006-07|title=D2/D3 dopamine receptor binding with [F-18]fallypride in thalamus and cortex of patients with schizophrenia|url=http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2006.03.042|journal=Schizophrenia Research|volume=85|issue=1-3|pages=232–244|doi=10.1016/j.schres.2006.03.042|issn=0920-9964}}</ref> گیرنده مجدد جذب می‌شوند، گیرنده های سروتونین (5HT1A، 5HT2A، گیرنده مجدد واکنش پذیر) افراد انسانی مطالعات انجام شده در حال بررسی وضعیت این گیرنده‌ها در بیماران نسبت به کنترل های سالم در [[اسکیزوفرنی|اسکیزوفرنیا]]، سوء مصرف مواد، اختلالات خلقی و سایر شرایط روحی است.
 
جراحی استریوتاکتیک و رادیو جراحی: جراحی هدایت شده با PET، درمان تومورهای داخل جمجمه، بیماری های شریانی وریدی و سایر شرایط قابل درمان جراحی را تسهیل می‌کند.<ref name="dx.doi.org">{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-0583-2_1|عنوان=Modern Multimodal Neuroimaging for Radiosurgery: The Example of PET Scan Integration|نام خانوادگی=Levivier|نام=M.|نام خانوادگی۲=Massager|نام۲=N.|نام خانوادگی۳=Wikler|نام۳=D.|نام خانوادگی۴=Goldman|نام۴=S.|تاریخ=2004|ناشر=Springer Vienna|شابک=9783709172001|مکان=Vienna|صفحات=1–7}}</ref>
 
=== قلب‌شناسی ===
مقاله اصلی: [[:en:Cardiac_PETCardiac PET|PET قلب]]
 
[[:en:Cardiology|Cardiology]]، [[آترواسکلروز]] و بررسی بیماری‌های عروقی: در کاردولوژی بالینی، FDG-PET می تواند به اصطلاح "خلع سلاح میوکارد" را شناسایی کند، اما هزینه آن در این نقش در مقایسه با SPECT مشخص نیست. تصویربرداری FDG-PET از آترواسکلروز برای تشخیص بیماران مبتلا به سکته مغزی نیز امکان پذیر است و می تواند به اثربخشی درمان‌های ضد آترواسکلروز جدید کمک کند.<ref>{{Cite journal|last=Rudd|first=J.H.F.|last2=Warburton|first2=E.A.|last3=Fryer|first3=T.D.|last4=Jones|first4=H.A.|last5=Clark|first5=J.C.|last6=Antoun|first6=N.|last7=Johnström|first7=P.|last8=Davenport|first8=A.P.|last9=Kirkpatrick|first9=P.J.|date=2002-06-11|title=Imaging Atherosclerotic Plaque Inflammation With [
 
=== تصویربرداری اسکلتی-عضلانی ===
تصویربرداری اسکلتی عضلانی: تکنیک قابل قبولی برای مطالعه عضلات اسکلتی در طول تمرینات مانند پیاده روی نشان داده شده است.<ref>{{Cite journal|last=Oi|first=Naoyuki|last2=Iwaya|first2=Tsutomu|last3=Itoh|first3=Masatoshi|last4=Yamaguchi|first4=Keiichiro|last5=Tobimatsu|first5=Yoshiko|last6=Fujimoto|first6=Toshihiko|date=2003-01|title=FDG-PET imaging of lower extremity muscular activity during level walking|url=http://dx.doi.org/10.1007/s007760300009|journal=Journal of Orthopaedic Science|volume=8|issue=1|pages=55–61|doi=10.1007/s007760300009|issn=0949-2658}}</ref> یکی از مزایای استفاده از PET این است که هم‌چنین می تواند داده های فعال سازی ماهیچه‌ای را در مورد عضلات عمیق‌تر مانند [[:en:Vastus_intermedius_muscleVastus intermedius muscle|interus medius]] and [[:en:Gluteus_minimusGluteus minimus|gluteus minimus]] را در مقایسه با سایر تکنیک‌های مطالعه عضلات نظیر [[الکترومیوگرافی]] فراهم کند که می‌تواند فقط در عضلات سطحی استفاده شود (یعنی به طور مستقیم زیر پوست). یک نکته روشن این است که PET هیچ اطلاعات زمان‌بندی در مورد فعال شدن عضلات را فراهم نمی‌کند، زیرا بعد از اتمام تمرین باید اندازه‌گیری شود. این به خاطر زمانی است که FDG در عضلات فعال می‌شود.
 
== امنیت ==
اسکن پت غیر تهاجمی است، اما این شامل قرار گرفتن در معرض اشعه یونیزاسیون است.<ref name=":0" />
 
18F-FDG، که در حال حاضر رادیوتراپی استاندارد مورد استفاده برای تصویر‌برداری PET و مدیریت سرطان بیماران مبتلا به سرطان است،<ref>{{Cite journal|last=Kelloff|first=G. J.|date=2005-04-15|title=Progress and Promise of FDG-PET Imaging for Cancer Patient Management and Oncologic Drug Development|url=http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-04-2626|journal=Clinical Cancer Research|volume=11|issue=8|pages=2785–2808|doi=10.1158/1078-0432.ccr-04-2626|issn=1078-0432}}</ref> دوز موثر موثر 14 [[MSV|mSv]] دارد
 
مقدار تابش در 18F-FDG مشابه دوز موثر یک ساله در شهر آمریکایی [[دنور]]، [[کلرادو]] (12.4 mSv / year) است.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://worldcat.org/oclc/786203491|عنوان=PEGASO: LONG DURATION BALLOONS FROM NORTH POLE|نام خانوادگی=Italia|نام=Peterzen, S.; Italian Space Agency, Luigi Broglio Launch Facility, Trapani Romeo, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Di Stefano, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Masi, S.; University of Rome La Sapienza, Physics Department, Rome Muso, I.; Institute of Information Science and Technology, National Research Council, Pisa Drakøy, P.; Andøya Rocket Range, Andenes, Norway Di Felice, F.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Ibba, R.; Italian Space Agency, Luigi Broglio Launch Facility, Trapani Palangio, P.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Caprara, F.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Cardillo, A.; Institute of Information Science and Technology, National Research Council, Pisa Spoto, D.; Italian Space Agency, Luigi Broglio Launch Facility, Trapani Memmo, A.; CETEMPS Center of Excellence, University of L’Aquila, L’Aquila Mari, M.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Iarocci, A.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Urbini, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Benedetti, P.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma, Italia Spinelli, G.; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione Roma1, Roma,|oclc=786203491}}</ref> برای مقایسه، دوز تابش برای سایر روش‌های پزشکی از 0.02 mSv برای یک اشعه ایکس قفسه سینه و 6.5-8 mSv برای CT اسکن قفسه سینه است.<ref>{{Cite journal|date=2000-12|title=Managing patient dose in computed tomography|url=http://dx.doi.org/10.1016/s0146-6453(01)00049-5|journal=Annals of the ICRP|volume=30|issue=4|pages=7–7|doi=10.1016/s0146-6453(01)00049-5|issn=0146-6453}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=de Jong|first=Pim A.|last2=Tiddens|first2=Harm A.|last3=Lequin|first3=Maarten H.|last4=Robinson|first4=Terry E.|last5=Brody|first5=Alan S.|date=2008-05|title=Estimation of the Radiation Dose From CT in Cystic Fibrosis|url=http://dx.doi.org/10.1378/chest.07-2840|journal=Chest|volume=133|issue=5|pages=1289–1290|doi=10.1378/chest.07-2840|issn=0012-3692}}</ref> متوسط ​​هواپیما‌های مدنی در معرض 3 mSv / year قرار دارد<ref>{{یادکرد وب|وب‌گاه=dx.doi.org|نشانی=http://dx.doi.org/10.15438/rr.5.1.7|عنوان=Original PDF|بازبینی=2019-01-27}}</ref> و کل حد مجاز کار شغلی برای کارگران انرژی هسته ای در ایالات متحده آمریکا 50mSv / year است. <ref>{{Cite journal|last=None|date=1990-03-01|title=Nuclear Regulatory Commission information digest|url=http://dx.doi.org/10.2172/7201581}}</ref> برای مقیاس، سفارش‌های از [[:en:Orders_of_magnitude_Orders of magnitude (radiation)|قدر (پرتو)]] را ببینید.
 
برای [[:en:PET-CT|PET-CT]] اسکن، قرار گرفتن در معرض تابش ممکن است قابل توجه باشد- حدود 23-26 mSv (برای 70 کیلوگرم دوز فردی احتمالا بالاتر خواهد بود برای وزن بدن بالاتر)<ref>{{Cite journal|last=Noßke|first=D.|last2=Leche|first2=U.|last3=Brix|first3=G.|date=2014|title=Radiation exposure of patients undergoing whole-body FDG-PET/CT examinations|url=http://dx.doi.org/10.3413/nukmed-0663-14-04|journal=Nuklearmedizin|volume=53|issue=05|pages=217–220|doi=10.3413/nukmed-0663-14-04|issn=0029-5566}}</ref>
 
=== رادیونوکلئید و رادیوتراپی ===
[[پرونده:PET-detectorsystem 2.png|بندانگشتی|نمای یک بلوک آشکارساز و حلقه یک اسکنر PET]]
مقالات اصلی: فهرست رادیوتراپی‌های PET و Fludeoxyglucose
 
=== انتشار ===
[[پرونده:PET-schema.png|بندانگشتی|طرح فرایند PET]]
برای انجام اسکن، یک [[ایزوتوپ]] تریسی رادیواکتیو کوتاه مدت به موضوع زندگی تزریق می‌شود (معمولا به گردش خون). هر اتم ردیاب شیمیایی به یک مولکول فعال زیست شناختی تبدیل شده است. یک دوره انتظار وجود دارد در حالی که مولکول فعال در بافت‌ها متمرکز می‌شود؛ سپس موضوع در اسکنر تصویربرداری قرار می‌گیرد. مولکول که برای این منظور بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، [[:en:Fludeoxyglucose_Fludeoxyglucose (18F)|فلوئوریدسوکسی]] گلوکز (FDG)، یک قند F-18 است که مدت زمان انتظار آن یک ساعت است. در حین اسکن، یک رکورد غلظت بافت به عنوان کشش تریسی ایجاد می‌شود.
 
همانطور که رادیو ایزوتوپ تحت تجزیه ا[[پوزیترون|نتشار پوزیترون]] (همچنین به عنوان بتا مثبت شناخته می‌شود)، پوزیترون، یک ضد عنصر الکترون با شار مخالف را منتشر می‌کند. پوزیترون منتشر شده در بافت برای یک فاصله کوتاه (معمولا کمتر از 1 میلیمتر است اما وابسته به ایزوتوپ است) <ref>{{Cite journal|last=Quarantelli|first=Mario|last2=Prinster|first2=Anna|date=2007-01-23|title=Michael E. Phelps (ed) PET: physics, instrumentation and scanners. Springer, New York, 2006, 130 pp, 77 illustrations. Hardcover. $59.95. ISBN-10: 0-387-32302-3, ISBN-13: 978-0-387-32302-2|url=http://dx.doi.org/10.1007/s00259-006-0353-6|journal=European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging|volume=34|issue=5|pages=799–799|doi=10.1007/s00259-006-0353-6|issn=1619-7070}}</ref> سفر می‌کند، که در آن زمان انرژی جنبشی را از دست می‌دهد، تا زمانی که به نقطه‌ای که می‌تواند با الکترون ارتباط برقرار کند، تاخیر کند.<ref>{{Cite journal|last=Quarantelli|first=Mario|last2=Prinster|first2=Anna|date=2007-01-23|title=Michael E. Phelps (ed) PET: physics, instrumentation and scanners. Springer, New York, 2006, 130 pp, 77 illustrations. Hardcover. $59.95. ISBN-10: 0-387-32302-3, ISBN-13: 978-0-387-32302-2|url=http://dx.doi.org/10.1007/s00259-006-0353-6|journal=European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging|volume=34|issue=5|pages=799–799|doi=10.1007/s00259-006-0353-6|issn=1619-7070}}</ref> این برخورد هر دو الکترون و پوزیترون را نابود می‌کند و یک جفت فوتون های نابود کننده (گاما) ایجاد می‌کند که در جهت تقریبا مخالف حرکت می‌کنند. این‌ها هنگامی که آنها در یک دستگاه اسکن می‌رسند، ایجاد می‌شوند و موجب نوردهی می‌شوند که توسط فوتومولتیپایر‌ها یا فوتودیوئید‌ها (سی APD) به دست می‌آید. این تکنیک به تشخیص همزمان یا همزمان دو فوتون که در جهت تقریبا مخالف حرکت می‌کند بستگی دارد (دقیقا در مرکز محدوده‌ی توده‌ی آن‌ها کاملا مخالف است، اما اسکنر هیچ راهی برای دانستن آن ندارد، و به همین جهت یک جهت کوچک ساخته شده است) فوتون‌هایی که به "جفت" های زمانی (به عنوان مثال در یک پنجره زمانی از چند نانو ثانیه) وارد نمی‌شوند، نادیده گرفته می‌شوند.
 
=== محلی‌سازی رویداد نابودی پوزیترون ===
داده‌های خام جمع آوری شده توسط یک اسکنر PET، لیستی از وقایع حادثه است که نشان دهنده تشخیص تقریبا همزمان (معمولا درون یک پنجره از 6 تا 12 نانو ثانیه از یکدیگر) فوتون‌ها توسط یک جفت آشکارساز است. هر رویداد تصادفی نشان دهنده یک خط در فضای اتصال دو آشکارساز است که در آن انتشار پوزیترون اتفاق می‌افتد (یعنی خط پاسخ (LOR)).
 
تکنیک‌های تحلیلی، مانند بازسازی [[توموگرافی کامپیوتری]] (CT) و داده‌های کامپیوتری توزیع شده فوتون ([[:en:Single-photon_emission_computed_tomographyphoton emission computed tomography|SPECT]])، معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرند، اگر چه داده های جمع آوری شده در PET بسیار ضعیف از CT است، بنابراین تکنیک‌های بازسازی مشکل تر است. رویدادهای همپوشانی را می‌توان به تصاویر طرح ریزی، به نام سینوگرام ها طبقه‌بندی کرد. سینوگرام‌ها بر اساس زاویه هر دید و شیب (برای تصاویر 3D) مرتب می‌شوند. تصاویر سینوگرام به طور مشابه با پیش بینی‌هایی است که توسط اسکنرهای کامپیوتری (CT) گرفته شده‌اند و می‌توانند به روش مشابه بازسازی شوند. آمار مربوط به داده‌ها به دست آمده بسیار بدتر از آنچه که از طریق انتقال توموگرافی دریافت شده است. یک مجموعه اطلاعات PET طبیعی دارای میلیون‌ها حساب برای کل کسب است، در حالی که CT می‌تواند به چند میلیارد نفر برسد. این کمک به تصاویر PET که ظاهرا "پر سر و صدا" از CT است. دو منبع عمده سر و صدا در PET پراکنده هستند (یک جفت فوتون شناسایی شده، حداقل یکی از آنها از طریق مسیر اصلی با تعامل با ماده در میدان دید، منجر به جفت شدن به یک LOR نادرست می‌شود) و رویدادهای تصادفی (فوتون‌های ناشی از دو حادثه مختلف نابودی، اما اشتباه به عنوان یک جفت تصادفی ثبت شده است زیرا ورود آن‌ها به آشکارسازهای مربوطه در یک پنجره زمان همزمان اتفاق افتاده است).
 
در عمل، پیش پردازش قابل توجهی از داده ها لازم است - اصلاح برای اتفاق‌های تصادفی، تخمین و تفریق فوتون‌های پراکنده، اصلاح [[:en:Dead_timeDead time|زمان مرده]] تشخیص (پس از تشخیص فوتون، آشکارساز باید دوباره خنک شود) و آشکارساز - اصلاح حساسیت (برای هر دو حساسیت آشکارساز ذاتی و تغییر در حساسیت به علت زاویه بروز).طرح ریزی فیلتر شده (FBP) اغلب برای بازسازی تصاویر از پیش بینی‌ها استفاده می‌شود. مزیت این الگوریتم این است که در حالیکه نیاز کم به محاسبه منابع وجود دارد ساده باشد. معایب این است که نویز شات در داده‌های خام در تصاویر بازسازی شده برجسته است، و مناطقی از جذب بالا ردیابی تمایل به تشکیل رگه‌ها در سراسر تصویر.
 
=== روش‌های آماری،رویکردهای مبتنی بر احتمال ===
آماری، احتمال مبتنی بر<ref>{{Cite journal|last=Carson|first=Richard E.|date=1986-07|title=A Maximum Likelihood Method for Region-of-Interest Evaluation in Emission Tomography|url=http://dx.doi.org/10.1097/00004728-198607000-00021|journal=Journal of Computer Assisted Tomography|volume=10|issue=4|pages=654–663|doi=10.1097/00004728-198607000-00021|issn=0363-8715}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Vardi|first=Y.|last2=Shepp|first2=L. A.|last3=Kaufman|first3=L.|date=1985-03|title=A Statistical Model for Positron Emission Tomography|url=http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1985.10477119|journal=Journal of the American Statistical Association|volume=80|issue=389|pages=8–20|doi=10.1080/01621459.1985.10477119|issn=0162-1459}}</ref> الگوریتم‌های تکرار انتظار-حداکثر سازی مانند الگوریتم Shepp-Vardi در حال حاضر روش ترجیحی بازسازی است. این الگوریتم ها برآورد توزیع احتمالی حوادث نابودی را محاسبه می‌کنند که به داده‌های اندازه‌گیری شده بر اساس اصول آماری منجر می‌شود. مزیت پروفیل نویز بهتر و مقاومت در برابر مصنوعات رگه ای است که با FBP معمول است، اما ضرورت این است که نیازهای منابع کامپیوتر بالا باشد. یک مزیت دیگر از تکنیک‌های بازسازی تصویر آماری این است که اثرات فیزیکی که باید قبل از اصلاح برای استفاده از الگوریتم بازنگری تحلیلی مانند فوتون‌های پراکنده، اتفاق‌های تصادفی، انقباض و آشکارساز زمان ماندگار، به احتمال زیاد مدل مورد استفاده در بازسازی، اجازه می‌دهد برای کاهش سر و صدای اضافی. نشان داده شده است که بازسازی واقعی، منجر به پیشرفت در حل و فصل تصاویر بازسازی شده می‌شود، از آنجا که مدل‌های پیچیده‌تر فیزیک اسکنر می‌تواند در مدل احتمال بیشتر از آنچه که توسط روش‌های بازسازی تحلیلی استفاده می‌شود، امکان سنجی بهبود یافته توزیع رادیواکتیویته را افزایش دهد.<ref>{{Cite journal|last=Qi|first=Jinyi|last2=Leahy|first2=Richard M|date=2006-07-12|title=Iterative reconstruction techniques in emission computed tomography|url=http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/51/15/r01|journal=Physics in Medicine and Biology|volume=51|issue=15|pages=R541–R578|doi=10.1088/0031-9155/51/15/r01|issn=0031-9155}}</ref>
 
=== تصحیح تضعیف ===
 
=== ترکیب PET با CT یا MRI ===
مقالات اصلی: [[:en:PET-CT|PET-CT]] و [[:en:Positron_emission_tomography–magnetic_resonance_imagingPositron emission tomography–magnetic resonance imaging|PET-MRI]]
[[پرونده:PET-MR2-Head-Keosys.JPG|بندانگشتی|تصویر PET-MRI از مغز]]
اسکن PET ها در کنار اسکن سیگنال‌های مغناطیسی یا [[رزونانس مغناطیسی هسته‌ای|رزونانس مغناطیسی]] (MRI)، با ترکیب به اطلاعات هر دو آناتومیک و متابولیکی (یعنی آنچه که ساختار است و آنچه که آن را بیوشیمیایی انجام می‌دهد) خوانده می‌شود. از آنجا که تصویربرداری PET در ترکیب با تصویربرداری آناتومیکی مفید است، مانند CT، اسکنرهای PET مدرن اکنون با CT Scanners چند منظوره پیشرفته (به اصطلاح PET-CT) در دسترس هستند. از آنجا که دو اسکن می‌تواند در یک جلسه فوری در همان جلسه انجام شود و بیمار موقعیت بین دو نوع اسکن را تغییر نمی‌دهد، دو مجموعه تصاویر دقیق تر ثبت می‌شوند، به طوری که مناطق ناهنجاری در تصویربرداری PET می‌توانند بیشتر باشد کاملا با آناتومی در تصاویر سی تی ارتباط دارد. این بسیار مفید است در ارائه دیدگاه‌های دقیق از حرکت دادن اندام ها یا ساختارها با تغییرات آناتومیکی بالاتر، که بیشتر در خارج از مغز اتفاق می‌افتد.در موسسه بیولوژي و بیوفیزیک [[:en:Forschungszentrum_JülichForschungszentrum Jülich|Jülich]]، بزرگترین دستگاه PET MRI جهان در آوریل 2009 شروع به کار کرد: یک توموگرافی رزونانس مغناطیسی 9.4 تسلی (MRT) همراه با توموگرافی انتشار پوزیترون (PET). در حال حاضر، فقط مغز را می‌توان در این میدان‌های مغناطیسی بالا اندازه‌گیری کرد.<ref>{{Cite journal|last=Bidmon|first=Hans-J|last2=Speckmann|first2=Erwin-J|last3=Zilles|first3=Karl J|date=2009|title=Seizure Semiology, Neurotransmitter Receptors and Cellular-stress Responses in Pentylenetetrazole Models of Epilepsy|url=http://dx.doi.org/10.17925/enr.2009.04.01.76|journal=European Neurological Review|volume=4|issue=1|pages=76|doi=10.17925/enr.2009.04.01.76|issn=1758-3837}}</ref> برای تصویربرداری از مغز، ثبت نام CT، MRI و اسکن PET می‌تواند بدون نیاز به یک PET CT یا PET-MRI با استفاده از دستگاه شناخته شده به عنوان N-localizer انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانیname=http://"dx.doi.org"/10.1007/978-3-7091-0583-2_1|عنوان=Modern Multimodal Neuroimaging for Radiosurgery: The Example of PET Scan Integration|نام خانوادگی=Levivier|نام=M.|نام خانوادگی۲=Massager|نام۲=N.|نام خانوادگی۳=Wikler|نام۳=D.|نام خانوادگی۴=Goldman|نام۴=S.|تاریخ=2004|ناشر=Springer Vienna|شابک=9783709172001|مکان=Vienna|صفحات=1–7}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8363-2_3|عنوان=Techniques of Stereotactic Localization|نام خانوادگی=Tse|نام=Victor C. K.|نام خانوادگی۲=Kalani|نام۲=M. Yashar S.|نام خانوادگی۳=Adler|نام۳=John R.|تاریخ=2015|ناشر=Springer New York|شابک=9781461483625|مکان=New York, NY|صفحات=25–32}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Green|first=Dave|date=2014-12-08|title=Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Body Radiation Therapy. Edited by Stanley H. Benedict, David J. Schlesinger, Steven J. Goetsch, Brian D. Kavanagh CRC Press, Taylor & Francis Group; ISBN 13:978-1-4398-4197-6; 395 pages; Hardback £79.20|url=http://dx.doi.org/10.1017/s146039691400048x|journal=Journal of Radiotherapy in Practice|volume=14|issue=01|pages=105–106|doi=10.1017/s146039691400048x|issn=1460-3969}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-53497-2.00003-6|عنوان=Deep brain stimulation surgical techniques|نام خانوادگی=Khan|نام=Fahd R.|نام خانوادگی۲=Henderson|نام۲=Jaimie M.|تاریخ=2013|ناشر=Elsevier|شابک=9780444534972|صفحات=27–37}}</ref>
 
=== محدودیت‌ها ===
حداقل رساندن دوز تابش به موضوع، جذابیت استفاده از رادیونوکلئید های کوتاه مدت است. در کنار نقش تعیین شده خود به عنوان یک تکنیک تشخیصی، PET به عنوان یک روش برای ارزیابی پاسخ به درمان، به ویژه درمان [[سرطان]] <ref>{{Cite journal|last=Young|first=H.|last2=Baum|first2=R.|last3=Cremerius|first3=U.|last4=Herholz|first4=K.|last5=Hoekstra|first5=O.|last6=Lammertsma|first6=A.A.|last7=Pruim|first7=J.|last8=Price|first8=P.|date=1999-12|title=Measurement of clinical and subclinical tumour response using [18F]-fluorodeoxyglucose and positron emission tomography: review and 1999 EORTC recommendations|url=http://dx.doi.org/10.1016/s0959-8049(99)00229-4|journal=European Journal of Cancer|volume=35|issue=13|pages=1773–1782|doi=10.1016/s0959-8049(99)00229-4|issn=0959-8049}}</ref> نقش گسترده ای دارد.
 
محدودیت استفاده گسترده از PET ناشی از هزینه‌های بالا cyclotrons مورد نیاز برای تولید رادیونوکلئید‌های کوتاه مدت برای اسکن پت و نیاز به دستگاه سنتز شیمیایی در محل مناسب برای تولید رادیو داروها پس از آماده‌سازی رادیوایزوتوپ. مولکول‌های رادیوتراپی Organic که یک رادیو ایزوتوپ رادیویی پوزیترون را شامل می‌شوند ابتدا سنتز نمی‌شوند و سپس رادیوایزوتوپ درون آن‌ها تهیه می‌شود، زیرا بمباران با یک سیکلوترون برای تهیه رادیوایزوتوپ، هر وسیله ای برای نگهداری آن را از بین می‌برد. در عوض، ایزوتوپ باید ابتدا آماده شود، سپس پس از آن، شیمی برای آماده سازی هر رادیوتراپی آلی (مانند FDG) بسیار سریع انجام می‌شود، در زمان کوتاهی قبل از انحلال ایزوتوپ. تعداد کمی از بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها قادر به حفظ چنین سیستم‌هایی هستند و اکثر PET های بالینی توسط تامین‌کنندگان شخص ثالث رادیوتراپی پشتیبانی می‌شوند که می توانند همزمان چندین سایت را تأمین کنند. این محدودیت PET را در درجه اول به استفاده از ردیاب‌های برچسب دار شده با فلوئور 18 محدود می‌کند، که نیمه عمر 110 دقیقه را دارد و می‌توان از راه دور معقول استفاده کرد یا به روبیدیوم 82 (که به عنوان [[روبیدیم]] -82 کلرید استفاده می شود) با نیمه عمر 1.27 دقیقه است که در یک ژنراتور قابل حمل تولید می‌شود و برای مطالعات پرفوریونی قلب استفاده می‌شود. با این وجود، در سال های اخیر چندین سیکلوترون در محل با محافظ یکپارچه و "آزمایشگاه های داغ" (آزمایشگاه های شیمی اتوماتیک که قادر به کار با [[ایزوتوپ پرتوزا|رادیوایزوتوپ]] ها هستند) شروع به همراه کردن واحدهای PET به بیمارستان های راه دور کرده‌اند. حضور کوچک سیکلوترون در محل، وعده داده که در آینده به عنوان سیکلووترن‌ها در پاسخ به هزینه بالای حمل و نقل ایزوتوپ به دستگاه‌های PET کاهش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://dx.doi.org/10.1515/9781400840038.400|عنوان=From James Madison, 15 September – From James Monroe, 12 November|ناشر=Princeton University Press|شابک=9781400840038|مکان=Princeton}}</ref> در سال‌های اخیر کمبود اسکن‌های PET در ایالات متحده کاهش یافته است، چرا که انتشار داروهای رادیو ایزوتوپ برای تأمین رادیو ایزوتوپ ها 30٪ در سال افزایش یافته است.<ref>{{یادکرد وب|وب‌گاه=dx.doi.org|نشانی=http://dx.doi.org/10.15438/rr.5.1.7|عنوان=Original PDF|بازبینی=2019-01-29}}</ref>
 
از آنجا که نیمه عمر فلوئور 18 حدود دو ساعت است، دوز آماده یک رادیو دارو دارنده این رادیونوکلئید، طی چند روز کاری، نیمه عمر انباشته خواهد شد. این باعث می‌شود که کالیبراسیون مکرر دوز باقیمانده (تعیین فعالیت در واحد حجم) و برنامه‌ریزی دقیق با توجه به برنامه‌ریزی بیمار انجام شود.
 
== هزینه ==
از اوت سال 2008، [[:en:Cancer_Care_OntarioCancer Care Ontario|Cancer Care]] انتاریو گزارش می‌دهد که هزینه‌های افزایشی در حال حاضر برای انجام اسکن PET در استان می‌تواند 1000 تا 200 دلار برای هر اسکن باشد. این شامل هزینه دارو رادیو اکتیو و مصارف پزشک برای خواندن اسکن است.<ref>{{Cite journal|title=Positron Emission Tomography (PET) Imaging|url=http://dx.doi.org/10.1007/springerreference_169266|journal=SpringerReference|location=Berlin/Heidelberg|publisher=Springer-Verlag}}</ref>
 
در [[انگلستان]]، هزینه مرجع ([[:en:National_Health_ServiceNational Health Service|NHS]] (2015-2016 برای یک اسکن سرپایی 798 پوند و 242 پوند برای خدمات دسترسی مستقیم است.<ref>{{Cite journal|date=2016-12-22|title=Grain Transportation Report, December 22, 2016|url=http://dx.doi.org/10.9752/ts056.12-22-2016}}</ref> در استرالیا، از ژوئیه 2018، هزینه برنامه‌های مزایای Medicare برای کل بدن FDG PET بین 95 تا 99 دلار است که بسته به نشانه‌ای برای اسکن است.<ref>{{Cite journal|last=Malatzky|first=Christina|last2=Glenister|first2=Kristen|date=2018-10-11|title=Talking about overweight and obesity in rural Australian general practice|url=http://dx.doi.org/10.1111/hsc.12672|journal=Health & Social Care in the Community|doi=10.1111/hsc.12672|issn=0966-0410}}</ref>
 
== نگارخانه ==