تفاوت میان نسخه‌های «هستک»

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ ماه پیش
جز
(تصحیح علمی: سانتریول ها و ریبوزوم ها اندامک نیستند)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
جز (←‏top: تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
[[پرونده:biological_cellbiological cell.svg|thumb|300px|[[اندامک]]‌های درون [[یاخته]] جانوران: (۱) [['''هستک]]''' (۲) [[هسته سلول|هسته]] (۳) [[وزیکول]] (۴) [[شبکه آندوپلاسمی خشن]] (۵) [[دستگاه گلژی]] (۶) [[چارچوب یاخته]] (سیتواسکلتون) (۷) [[شبکه آندوپلاسمی صاف]] (۸) [[میتوکندری]] (راکیزه) (۹) [[کریچه]] (واکوئل) (۱۰) [[سیتوپلاسم]] (درون‌یاخته) (۱۱) [[لیزوزوم]] (کافنده‌تن)
هستک اندامکی داخل هسته سلول های [[یوکاریوت]] است که در آن موادی مانند DNA و انواعRNAفعالیت دارند و در ساخت پروتئین نقش ایفا میکنند. انواعRNAمانندtRNAیا[[آران‌ای حامل|آر ان آی ناقل]] (جابه جایی) یکی از انواع RNA است که آمینواسید های مورد نیاز برای ساخت پروتئین را به ریبوزوم میبرد وmRNA یا [[آران‌ای پیام‌رسان|آر ان آی پیک یا نامه رسان]] نوعی از آر ان آ میباشد که اطلاعات موجود در DNAرا برای پروتئین سازی رو نوشت میکند و به سمت [[ریبوزوم]] می برد و rRNA یا آر ان آی ریبوزومی نوعی از آر ان ا است که در ساختار ریبوزوم نقش دارد و به عنوان [[کاتالیزور]] ، باعث ایجاد [[پیوند پپتیدی]] بین [[اسید آمینه|آمینواسید]] ها می شود.