باز کردن منو اصلی

تغییرات

اضافه کردن تاریخ نمایندگی و حذف غیر مسئوليت
| image =
| caption =
| office1 = معلم آموزش و پرورش
| president1 =
| term_start1 =
| president2 =
| constituency2 =
| term_start2 =۷ خرداد ۱۳۹۵
| term_end2 =
| predecessor2 =