تفاوت میان نسخه‌های «امپراتوری اینکا»

 
=== تاریخ ===
اینکاها در گذشته اصیل‌ترین و بهترین دخترانشان را قربانی می‌کردند، اما هم‌اکنون آنها یک لاما (نوعی شتر) قربانی می‌کنند. آنها خورشید را ستایش می‌کنند.
 
=== ریشه‌ها ===
کاربر ناشناس