تفاوت میان نسخه‌های «خداناباوری»

(به نسخهٔ 25607856 ویرایش Vathlu برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
[[جعفر سبحانی]] [[فقیه]] و [[فیلسوف]] شیعی در نوشتاری نسبت به خداناباوری پاسخ داده و به این فلسفه ایراداتی را وارد کرد. یک فیزیکدان اگر بخواهد با دریافت‌های خود، وجود ماوراء طبیعت را نفی کند، به سان جنینی است که در رحم مادر، خارج رحم را انکار کند و بگوید: آسمان و زمین و دریا و اقیانوسی وجود ندارد. جهان و شرق و غرب آن، همین رحم است که من در آن پرورش می‌یابم؛ ولی این قضاوت از او پذیرفته نیست و به همین روی، وقتی پرده‌ها از میان رفت و دیده به جهان گشود، از قضاوت خود، نادم و پشیمان می‌شود و عالم دیگری را می‌بیند، که در آن زمان در عقل او نمی‌گنجید، چه نیکو می‌گوید شاعره نغز سخن:
 
مرغک اندر [[بیضه]] چون گردد پدید گوید اینجا بس فراخ است و سپید
 
عاقبت کان حصن سخت از هم شکست عالمی بیند بسی بالا و پست
۴

ویرایش