تفاوت میان نسخه‌های «مارک داکاسیوس»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== گزیده فیلمشناسی ==
از فیلم های معروف [[مارک داکاسیوس]] می توان به فیلم های چون
از فیلم های معروف [[مارک داکاسیوس]] می توان به فیلم های چون [[فقط قوی باش]] (۱۹۹۳)، [[دو اژدها (فیلم ۱۹۹۴)]]، [[کیک‌بوکسور ۵]] (۱۹۹۵)،[[آزاد مرد گریان (فیلم ۱۹۹۵)]]، [[راندن (فیلم ۱۹۹۷)]] ،[[دی‌ان‌ای (فیلم)|دی‌ان‌ای (فیلم۱۹۹۷)]] ،[[بیس (فیلم)|بیس (فیلم۱۹۹۹)]] ،[[برادری گرگ]] (۲۰۰۱) و یا [[عامل بیگانه (فیلم ۲۰۰۷)]] اشاره کرد
 
<nowiki>*</nowiki>[[فقط قوی باش]] (۱۹۹۳)،
 
<nowiki>*</nowiki> [[دو اژدها (فیلم ۱۹۹۴)]]،
 
<nowiki>*</nowiki> [[کیک‌بوکسور ۵]] (۱۹۹۵)،
 
<nowiki>*</nowiki>[[آزاد مرد گریان (فیلم ۱۹۹۵)]]،
 
<nowiki>*</nowiki> [[راندن (فیلم ۱۹۹۷)]] ،
 
<nowiki>*</nowiki>[[دی‌ان‌ای (فیلم)|دی‌ان‌ای (فیلم۱۹۹۷)]]،
 
<nowiki>*</nowiki>[[بیس (فیلم)|بیس (فیلم۱۹۹۹)]]
 
<nowiki>*</nowiki>[[برادری گرگ]] (۲۰۰۱)
 
<nowiki>*</nowiki> [[عامل بیگانه (فیلم ۲۰۰۷)]]
 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f8f9fa; border: 1px #a2a9b1 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"