باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| distributor = [[مترو گلدوین مایر]]
| released = ۱۴ مه ۲۰۰۴
| runtime = 95۹۵ minutesدقیقه
| country =آمریکا، ایتالیا، ژاپن
| language = انگلیسی{{سخ}}فرانسه