تفاوت میان نسخه‌های «حلیمه یعقوب»

(مذهب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{infobox minister
| image = Halimah_Yacob_APEC_Women_and_the_Economy_Forum_2012.jpg
| office = رئیس‌جمهور سنگاپور
| caption=
| office = رئیس‌جمهور سنگاپور
| term_start = ۱۴ اوت ۲۰۱۷
| office1 = نهمین رئیس مجلس سنگاپور
کاربر ناشناس