باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| تحصیلات =
| سال‌های فعالیت = ۱۳۷۶ تا کنون
| همسر =علیرضا آرا (۱۳۸۳۱۳۸۴ تا کنون)<ref>http://payeshonline.com/news/40418/</ref>
| شریک زندگی =
| فرزندان =
کاربر گمنام