باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
فهرست [[پایتخت|پایتخت‌های]] [[ایران]] در طول تاریخ:
* [[ایلامیان]]:ایذه و [[فسا]] و [[ششده]].
* [[ماد|مادها]]: [[هگمتانه]]
* [[هخامنشیان]]: [[هگمتانه]]، [[شوش]]، [[تخت جمشید]] و [[پاسارگاد]].
کاربر گمنام