باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۸ ماه پیش
یک متن آشوری مربوط به تخریب عیلام توسط [[آشوربانی پال]] شاه پارسواش را با عنوان کورَش ذکر می‌کند. این کورَش باید همان [[کوروش اول]] در سلسله نسب [[هخامنشی]] باشد. کورَش پیشنهاد تبعیت از آشوربانیپال را داد و پسرش نینِوِه را عنوان تصدیق حسن نیت‌ش به [[آشور]] فرستاد. این منبع، نخستین سند ورود خاندان هخامنشی به صحنهٔ تاریخ هستند.
 
در متن بابلی [[کوروش دوم]] پدر بزرگش کوروش‌اول را ''شاه بزرگ انشان'' لقب می‌دهد. از اینرو به نظر می‌رسد که اولین کوروش، حاکم ایالت پیشین ایلامی انشان/انزان در فارسایذه بوده و همچنین رئیس سیاسی پارسوآش (پَرسووَش) نیز بوده‌است. دو سرزمین پارشوآش و پَرسووَش مشخصاً منطبق هم هستند.
 
== گمانه‌ها در موردِ انشان ==
کاربر گمنام