تفاوت میان نسخه‌های «بابلسر»

۶۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
جمعیت سال ۹۵
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(جمعیت سال ۹۵)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|نام‌های‌قدیمی= مشهدسر
|سال‌شهرشدن=
|جمعیت=۵۰٬۴۷۷۵۹،۹۶۶ تن در سال ۱۳۹۰۱۳۹۵ <ref>{{یادکرد وب |نویسنده =|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=httphttps://www.skoamar.org.ir/Sarshomari1390سرشماری-عمومی-نفوس-و-مسکن/Shahrhaye_IRAN.xls|عنوان=نتایج -سرشماری /جمعیت-به-تفکیک-تقسیمات-کشوری-سال ۱۳۹۰ -1395| ناشر عنوان=معاونتتعداد برنامه‌ریزیجمعیت استانداریو خراسانخانوار جنوبی (به نقلتفکیک ازتقسیمات مرکزکشوری آماربراساس ایران)سرشماری |تاریخعمومی =۱۹نفوس اردیبهشتو ۱۳۹۲مسکن سال ۱۳۹۵|تاریخ بازبینیناشر=۱۹مرکز اردیبهشتآمار ۱۳۹۲ایران}}</ref>
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=