تفاوت میان نسخه‌های «سوسیال دموکراسی»

جز
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰.۱) +مرتب+تمیز (۱۴.۹ core): + رده:سوسیالیست‌ها)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند حزب کنگره ملی هند به متن)
* بریتانیا_حزب کارگر
* آرژانتین_حزب سوسیال دموکرات آرژانتین
* هند_حزبهند_[[حزب کنگره ملی هند]] _ حزب کمونیست مارکسیست هند
* آلمان_حزب چپ
* فرانسه_حزب سوسیالیست