تفاوت میان نسخه‌های «تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند»

به نسخهٔ 25775929 ویرایش Fatranslator برگردانده شد. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه افزودن نویسهٔ تکراری
(به نسخهٔ 25775929 ویرایش Fatranslator برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
| تاریخ پایین‌ترین رده الو = مه ۱۹۷۲
 
|الگوی دست چپ۱= _irl18h
|الگوی بدن۱= _irl18h_collarwhite
|الگوی دست راست۱= _irl18h
|الگوی شلوارک۱=
|الگوی جوراب۱= _irl18h_long
|دست چپ۱ = 006844
|بدن۱ = 006844
|دست راست۱ = 006844
|شلوارک۱ = ffffff006844
|جوراب۱ = 006844