تفاوت میان نسخه‌های «تیم ملی فوتبال مجارستان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|pattern_la1 = _hun18h | pattern_b1= _hun18h | pattern_ra1 = _hun18h | pattern_sh1 = _hun1213h | pattern_so1 = _3_stripes_white
| leftarm1 = FF0000 | body1 = FF0000 | rightarm1 = FF0000 |shorts1= FF0000 | socks1 = ۰۰۸۷۵۱
| pattern_la2= _hun1213a_hun18a | pattern_b2= _hun1213a_hun18a | pattern_ra2 = _hun1213a_hun18a | pattern_sh2 = _hun1213h | pattern_so2 = _color_3_stripes_red
| leftarm2 = FFFFFF | body2=FFFFFF | rightarm2 = FFFFFF | shorts2 = FF0000 | socks2 = FFFFFF
| First game = {{fb|AUT|empire}} ۵–۰ مجارستان {{flagicon|HUN|۱۸۶۷}}{{سخ}}([[وین]]، [[اتریش]] ۱۲ اکتبر ۱۹۰۲)
کاربر ناشناس