باز کردن منو اصلی

تغییرات

ویکی‌سازی نام فیلم‌ها
 
== تهیه‌کننده ==
* [[شکار خاموش]] (۱۳۶۸)
*[[ویزا (فیلم)|ویزا]] (۱۳۶۶)
* [[شبح کژدم]] (۱۳۶۵)
* [[پهلوان در قرن اتم]] (۱۳۵۰)
*[[رنگین‌کمان (فیلم ۱۳۵۰)|رنگین کمان]] (۱۳۵۰)
* [[آفتاب مهتاب]] (۱۳۴۹)
* [[سه فراری]] (۱۳۴۸)
* [[پنجه آهنین]] (۱۳۴۷)
* [[سالار مردان]] (۱۳۴۷)
* [[سکه دورو]] (۱۳۴۷)
*[[شعله‌های خشم (فیلم ۱۳۴۷)|شعله‌های خشم]] (۱۳۴۷)
*[[کشتی نوح (فیلم ۱۳۴۷)|کشتی نوح]] (۱۳۴۷)
* [[گردباد زندگی]] (۱۳۴۷)
* [[آشیانه خورشید]] (۱۳۴۶)
*[[ازجان‌گذشتگان (فیلم ۱۳۴۶)|از جان گذشتگان]] (۱۳۴۶)
* [[حقه‌بازان|حقه بازان]] (۱۳۴۶)
* [[دنیای قهرمانان]] (۱۳۴۶)
* [[زن‌ها و شوهرها]] (۱۳۴۶)
*[[سوغات فرنگ (فیلم ۱۳۴۶)|سوغات فرنگ]] (۱۳۴۶)
*[[عمو سبزی فروش (فیلم)|عمو سبزی فروش]] (۱۳۴۶)
*[[فراری (فیلم ۱۳۴۶)|فراری]] (۱۳۴۶)
*[[گل‌آقا (فیلم)|گل آقا]] (۱۳۴۶)
* [[ولگردان ساحل]] (۱۳۴۶)
*[[ولگردها (فیلم۱۳۴۶)|ولگردها]] (۱۳۴۶)
* [[یکه‌بزن|یکه بزن]] (۱۳۴۶)
* [[آقا دزده]] (۱۳۴۵)
*[[عصیان (فیلم ۱۳۴۵)|عصیان]] (۱۳۴۵)
* [[کلید بهشت]] (۱۳۴۵)
* [[مأمور ۱۱۴]] (۱۳۴۵)
* [[مرد سرگردان]] (۱۳۴۵)
* [[میلیونر فراری]] (۱۳۴۵)
* [[نخاله قهرمان]] (۱۳۴۵)
* [[سه تا نخاله]] (۱۳۴۴)
* [[مراد و لاله]] (۱۳۴۴)
* [[نبرد غول‌ها]] (۱۳۴۴)
* [[ولگرد قهرمان]] (۱۳۴۴)
== سینما‌ دار==
* سینما نادر تهران