باز کردن منو اصلی

تغییرات

ویکی سازی عنوان سینماها
*[[ولگرد قهرمان]] (۱۳۴۴)
== سینما‌ دار==
*[[سینما نادر|سینما نادر تهران]]
*[[سینما فلور|سینما فلور تهران]]
*[[سینما میرزا کوچک خان|سینما میرزا کوچک خان رشت]]
 
==پیوند به بیرون==