باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|تاریخ مرگ =
|محل مرگ =
| ملیت               = {{[[ایران}}]]
| زمینه فعالیت       = تهیه‌کنندهتهیه کننده و  سینما دار‌دار
| سال‌های فعالیت     = ۱۳۴۴ 1322-۱۳۹۲ = 1395
| همسر         =
| والدین =
| نقش برجسته =
کاربر گمنام