تفاوت میان نسخه‌های «ابوذر غفاری»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
== دوران سه خلیفه اول ==
وی پس از آن در شاممدینه زندگی می‌کرد تا اینکه به خاطر شکایتی که [[معاویه]]حمایت از ویعلی کردهع بود،و [[عثمان]]انتقاد ویاز رانحوه بهحکومت مدینه احضار کرد. وی بهاشرافی [[ربذهعثمان]] فرستاده شد و در سال ۳۱ یا ۳۲ هجری/۳–۶۵۲ میلادی در آن جا درگذشت.<ref name="EI" />
عثمان این صحابه پیامبر را به صحرای خشک و بی آب [[ربذه]] تبعید کردو در سال ۳۱ یا ۳۲ هجری/۳–۶۵۲ میلادی در آن جا درگذشت.<ref name="EI" />
 
== ویژگی‌های ابوذر ==
کاربر ناشناس