اکی‌والان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
'''اکی‌والان''' یا '''هم‌ارز''' {{انگلیسی|Equivalent}} [[یکا]]یی از [[بار الکتریکی]] است که در [[شیمی]] (بیشتر [[شیمی تجزیه|تجزیه]]) و [[زیست‌شناسی]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.این واحد را گاهی '''هم ارزی مولی''' یا '''اکی والان مولی''' نیز می‌نامند.
 
اکی‌والان در تعریف برابر است با تعداد مول های یک یون در یک محلول ضرب در مقدار مطلق بار آن. برای نمونه یک مول <sup>+</sup>Na برابر یک اکی‌والان و یک مول <sup>2+</sup>Ca برابر دو اکی‌والان است. هر مقدار از [[یون|یون‌های]] تک‌ظرفیتی، برابر همان مقدار اکی‌والان می‌دهند؛ درحالی‌که همان مقدار یون دوظرفیتی به میزان دوبرابر اکی‌والان می‌دهد.
 
اکی‌والان را {{اختصاری|eq}} نشان می‌دهند. باتوجه به اینکه در مقیاس آزمایشگاهی، مقادیر مورد استفاده از مواد قابل‌توجه نیست، استفاده از ''میلی‌اکی‌والانمیلی‌ اکی‌والان'' {{اختصاری|mEq}} که یک‌هزارم یک اکی‌والان به‌شمار می‌رود، مرسوم‌تر است. برای [[حلال]]‌ها بیشتر از واحد ''میلی‌اکی‌والان بر لیتر'' حلال (یا به عبارتی ''[[نرمالیته|میلی‌نرمال]]'' برای [[ظرفیت شیمیایی|تک‌ظرفیتی‌ها]]) استفاده می‌گردد. استفاده از میلی‌اکی‌والان بر لیتر در اندازه‌گیری [[ترکیب شیمیایی|ترکیبات سیال زیستی]] (نظیر مقدار [[پتاسیم]] مجاز در [[خون]] انسان که مابین ۳٬۵ تا ۵ میلی‌اکی‌والان بر لیتر تعریف می‌شود) معمول‌تر است.
 
== یکای سیستم بین‌المللی ==