تفاوت میان نسخه‌های «کرونای چکسلواکی»

منسوخ
(نماد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(منسوخ)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| mint_website =
| mint_override_with_original_text =
| obsolete_notice = منسوخ
| footnotes =
}}