تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پورتسموث»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| الگوی بدن۱ = _portsmouth1819h
| الگوی دست راست۱ = _portsmouth1819h
| الگوی شلوارک۱ = _pompey1011h_nikefootballbluelogo
| الگوی جوراب۱ =
| دست چپ۱ = FFFFFF
کاربر ناشناس