تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال دینامو کی‌یف»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی بدن۱ = _dynamo1819h
|الگوی دست راست۱ =_dynamo1819h
|الگوی شلوارک۱ =_esp_08_away
|الگوی جوراب۱ =_3_stripes_white
|دست چپ۱ = FFFFFF
|شلوارک۱ = FFFFFF
|جوراب۱ = FFFFFF
|الگوی دست چپ۲ =_dynamoKyiv2013_dynamo1819a
|الگوی بدن۲ =_dynamoKyiv2013_dynamo1819a
|الگوی دست راست۲ =_dynamoKyiv2013_dynamo1819a
|الگوی شلوارک۲ =_adidaswhite_dynamo1819a
|دست چپ۲ =0000ff
|بدن۲ = 0000ff
کاربر ناشناس