تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پورتو»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی بدن۳ = _porto1819T
|الگوی دست راست۳ = _porto1819T
|الگوی شلوارک۳ = _fcporto1516t
|الگوی جوراب۳ = _fcporto1516t
|دست چپ۳ =
|بدن۳ =
|دست راست۳ =
|شلوارک۳ =0E00F7
|جوراب۳ = FFFFFF
}}
کاربر ناشناس