تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اسپورتینگ پرتغال»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| الگوی بدن۱ = _sporting1819h
| الگوی دست راست۱ = _sporting1819h
| الگوی شلوارک۱ = _sporting1819h
| الگوی جوراب۱ = _sporting1516h2
| دست چپ۱ = 00874B
کاربر ناشناس